Man hand open door into green grass meadow
Voor verbinding, liefde en het menselijke belang
Welke keuze je ook maakt voor jouw gezondheid, het maakt niet uit. Speld, om te laten zien je niet alleen bent, dat we samen sterk staan. Dat we zijn voor keuzevrijheid. En voor het welzijn van de mens. Wat je keuze dan ook is. Laat het een keuze blijven. Laten we elkaar niet dwingen en verplichten. Laten we geen voorwaarde hangen aan liefde of aan erbij mogen horen. Laten we een ander mens niet afwijzen op zijn of haar keuze. Daar kun je voor kiezen...
SPELD

Voor het welzijn van de mens
Voor vrijheid
Voor keuzevrijheid
Voor liefde
Voor samen
Voor verbinding
Voor het menselijk belang
Voor autonomiteit
Voor eigen verantwoordelijkheid
Verbind. Sta op en laat jezelf zien. Je bent niet alleen.

Speld voor vrijheid. We zijn met meer dan je denkt.
Deel jouw #speldvoorvrijheid #pinforfreedom foto
Dat wat is wordt gedragen door licht en liefde. Alles heeft een bestaansrecht. Dat wil echter niet zeggen dat je het overal over eens hoeft te zijn. Dat wil ook niet zeggen dat je overal in mee moet gaan. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen. Die verantwoordelijkheid ligt nooit bij een ander.

Bij elk handelen spelen bepaalde belangen. Bepaalde zaken hebben een zakelijk belang. Andere zaken een menselijk of werelds belang. De grootste uitdaging waar we als mens voor staan is de  afweging van de verschillende belangen en vandaaruit komen tot een daadwerkelijke beweging.

Bij twijfel: laat je hart spreken.
Je neemt beslissingen op basis van de informatie waar je over beschikt.

Je leeft je leven en maakt dingen mee. 

Krijg je meer informatie dan kun je van mening veranderen. Dat is geen schande maar heel normaal. Voortschrijdend inzicht heet dat.

Al doende wordt je wijzer, verandert je mening en daardoor je gedrag.
Ons doel is om de speld voor vrijheid een symbool te laten worden voor iedereen. Zodat verbinding ontstaat, die het masker van tweedeling in de maatschappij kan laten verdwijnen